INSTAR Deutschland GmbHINSTAR Deutschland GmbH

720p CGI CommandsThe Recording Menu :: Schedule
param.cgi?cmd=setscheduleex

Function Set a Recording Schedule
Authority admin
Parameter ename: plan (Video Recording Plan), snap (Photoseries Recording Plan)
week0:Sun, week1:Mon, week2:Tue, week3:Wed, week4:Thu, week5:Fri, week6:Sat
Each interval can be P (armed) or N (disabled)
Return Success, Error
Example GET: http://admin:instar@192.168.178.88/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=getscheduleex&-ename=plan
GET: http://admin:instar@192.168.178.88/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=getscheduleex&-ename=snap
SET: http://admin:instar@192.168.178.88/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setscheduleex&-ename=plan&-week0=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week1=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week2=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week3=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week4=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week5=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week6=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP